Kooperacija

 

Kooperacija P.Z. "Lovas" najvećim se dijelom bavi ugovaranjem proizvodnje ratarskih kultura sa kooperantima iz Lovasa i Opatovca, te sela Bapska, Mohovo, Šarengrad, kao i s pojedincima okolnih mjesta.

 

Veći dio prometa u kooperaciji ostvaruje se kroz nabavku repromaterijala za proizvodnju ratarskih usjeva - sjemena, gnojiva i zaštitnih sredstava, a manjim dijelom kroz pružanje usluga oranja, pripreme tla, sjetve i skidanja usjeva, sušenja i skladištenja proizvoda.

 

Kooperacija P.Z. "Lovas" ugovara proizvodnju:

   
  - pšenice
  - uljane repice
  - soje
  - suncokreta
  - kukuruza
  - šećerne repe
  - ozimog i jarog ječma za pivarsku proizvodnju.